Vsebina in cilji:

Dijaki/dijakinje
pri branju in interpretaciji v besedilih prepoznavajo, razlenjujejo, definirajo in na novih primerih preizkušajo literarnointerpretativne prvine s podroja literarne teorije in zgodovine ter se zavedajo njihovega pomena za razumevanje in razvršanje literarnih del, književna besedila iz slovenske in prevodne književnosti asovno razvršajo, spoznavajo in samostojno povzemajo znailnosti literarnozgodovinskih obdobij, smeri, poetik avtorjev in lastnosti prebranih del, primerjajo bistvene razvojne znailnosti slovenske književnosti in kulture z razvojnimi znailnostmi drugih književnosti in kultur, pridobljeno znanje iz literarne zgodovine in teorije uporabljajo pri vrednotenju in aktualizaciji pomena posameznih in splošnih literarnih pojavov.

 Učna vsebina /cilj  Delovni listi  Viri in strategije
 Pričakovani dosežki/rezultati in kriteriji
 Delovni list belo  Viri in strategije belo  Dosezki in kriteriji belo
 1. letnik

Uvod v obravnavo književnosti

Orientalske književnosti

Orientalske književnosti – UL

Mezopotamska književnost,_Ep o Gilgamešu

Egipčanska književnost,_Himna sončnemu božanstvu

Egipčanska književnost,_Sinuhejeva zgodba

Biblija

Biblija – UL

Biblija,_Psalm 130 (129) (Prošnja iz globine)

Biblija,_Visoka pesem

Biblija,_Prilika o izgubljenem sinu

Biblija,_Svatba v galilejski Kani

Arabska književnost,_Tisoč in ena noč, Zgodba o grbcu

Grška antična književnost

Homer

Starogrška dramatika in gledališče

Sapfo

Rimska antična književnost

Plavt, Dvojčka

Rimska antična lirika

Srednji vek v Evropi in pri Slovencih

Dante, Božanska komedija

Roman o Tristanu in Izoldi

Tristan in Izolda UL

Klasicizem

Klasicizem UL

Madame de La Fayette, Knjeginja Klevska

Jean-Baptiste Poquelin Moliere, Tartuffe

Moliere,_Ljudomrznik

Jean Racine,_Fedra

Voltaire,_Kandid ali optimizem

Jonathan Swift,_Gulliverjeva potovanja

Brižinski spomeniki

Brižinski spomeniki II – UL

Ljudsko pripovedništvo

Ljudske pripovedne pesmi

Lirske ljudske pesmi

Reformacija, protireformacija in barok

Renesansa in humanizem

Cervantes

Boccaccio

Petrarca

Razsvetljenstvo

Razsvetljenstvo – UL

Razsvetljenstvo pri Slovencih

Razsvetljensko pesništvo

V. Vodnik, Zadovolni_Krajnc

Razsvetljenska dramatika

Viri Opisniki
 2. letnik

Evropska predromantika in romantika

Goethe, Trpljenje mladega Wertherja

UL_Werther

Puškin, Jevgenij Onjegin

UL_Onjegin

Goethe, Faust

Faust

DL_Faust

Faust_odlomek

Lermontov, Jadro

DL_Jadro

Heine, Lorelaj

UL_Lorelaj

Poe, Maska rdeče smrti

Maska rdeče smrti

DL_Maska

Maska_odlomek

Evropski realizem in naturalizem

Balzac, Oče Goriot

DL_Oče_Goriot

Flaubert, Gospa Bovary

DL_Gospa Bovary

Dostojevski, Zločin_in_kazen

Zola, Beznica

DL_Beznica

Gogolj, Plašč

DL_Plašč

Ibsen, Strahovi

DL_Strahovi

Romantika na Slovenskem

Prešernovo življenje in ustvarjanje_DL

France Prešeren, Hčere svèt

France Prešeren, Slovo od mladosti

France Prešeren, Sonetje nesreče

France Prešeren, Sonetni venec

France Prešeren, Krst pri Savici

France Prešeren, Pevcu

France Prešeren, Nezakonska mati

France Prešeren, Zdravljica

France Prešeren, Neiztrohnjeno srce

Janez Cigler, Sreča v nesreči

Obdobje med romantiko in realizmom

Simon Jenko,_Obrazi

Simon Jenko,_Obrazi_DL

Simon Gregorčič_DL

Simon Gregorčič,_Človeka nikar

Simon Gregorčič,_Njega ni

Anton Aškerc,_Mejnik

Anton Aškerc,_Mejnik_DL

Josip Jurčič_Deseti brat

Josip Jurčič,_Deseti brat_DL

Janko Kersnik,_Jara gospoda

Janko Kersnik,_Jara gospoda_DL

Simon Jenko,_Tilka

Simon Jenko,_Tilka_DL

Josip Jurčič,_Telečja pečenka

Ivan Tavčar,_Visoška kronika

Ivan Tavčar,_Visoška kronika_DL

Ivan Tavčar,_Cvetje v jeseni

Viri in literatura Opisni kriteriji in standardi znanja
 3. letnik

Evropska moderna

Baudelaire,Tujec

DL_Baudelaire, Tujec

Wilde, Saloma

DL_Wilde, Saloma

Slovenska moderna

D. Kette, Na trgu

DL_Na_trgu

J. Murn A., Pesem o ajdi

DL_Pesem_o_ajdi

O. Župančič, Duma

DL_Duma

A. Gradnik, Pisma

DL_Pisma

Pisma

I. Cankar, Na klancu

I. Cankar, Kostanj posebne sorte

DL Kostanj posebne sorte

Kostanj posebne sorte

DL_Kostanj

Kostanj posebne sorte

I. Cankar, Hlapci

DL_Hlapci

Izidor Cankar, S poti

DL_S_poti

S poti

S_poti_povzetek

Svetovna književnost v prvi polovici 20. stoletja

Federico García Lorca, Vitezova pesem

Federico García Lorca, Vitezova pesem_DL

Marcel Proust, Combray

James Joyce_Ulikses

Moderni roman_DL

Franz Kafka, Preobrazba

Bulgakov, Mojster in Margareta

Brecht, Mati Korajža in njeni otroci

Svetovna književnost v drugi polovici 20. stoletja

Szymborska, Radost pisanja

Radost pisanja DL

Ernest Hemingway, Komu zvoni

Gabriel Garcia Marques, Sto let samote

Gabriel Garcia Marques, Sto let samote_DL

Samuel Beckett, Čakajoč Godota

J. -P. Sartre, Zaprta vrata

Ekspresionizem na Slovenskem

Kosovel, Slutnja

DL_Slutnja

Kosovel, Ekstaza smrti

DL_Ekstaza smrti

Kosovel, Kons 5

DL_Kons 5

Pregelj, Matkova Tina

DL_Matkova Tina

Grum, Dogodek v mestu Gogi

Socialni realizem

Prežih, Samorastniki

DL_Samorastniki

Prežih, Boj na požiralniku

DL_Boj na požiralniku

Kranjec, Režonja na svojem

DL_Režonja na svojem

Bartol, Alamut

DL_Alamut

Alamut

Karel Destovnik, Bosa pojdiva

Karel Destovnik, Bosa pojdiva_DL

France Balantič, Zasuta usta

Viri in literatura Opisni kriteriji in standardi znanja
 4. letnik

Slovensko pesništvo v drugi polovici 20. stoletja

Janez Menart

Croquis_DL

Kajetan Kovič_Južni otok

Kajetan Kovič_Južni otok_DL

Kajetan Kovič_Psalm

Kajetan Kovič_Psalm_DL

Dane Zajc

Črni deček_DL

G. Strniša, Večerna pravljica

Milan Jesih

Grizljal sem svinčnik _DL

Tone Pavček

Še enkrat glagoli_DL

Maja Haderlap

dekla_DL

B. A. Novak, Zima

Tomaž Šalamun, Stvari

Tomaž Šalamun, Stvari_DL

Edvard Kocbek,_Deček na drevesu

Edvard Kocbek,_Deček na drevesu_DL

Slovensko pripovedništvo v drugi polovici 20. stoletja

Edvard Kocbek

Črna orhideja_DL

Lojze Kovačič, Prišleki

Lojze Kovačič, Prišleki_DL

Florjan Lipuš, Zmote dijaka Tjaža

Florjan Lipuš, Zmote dijaka Tjaža_DL

Rudi Šeligo, Triptih Agate Schwarzkobler

Rudi Šeligo, Triptih Agate Schwarzkobler_DL

Feri Lainšček

Namesto koga roža cveti_DL

D. Jančar, Veliki briljantni valček

D. Jančar, Veliki briljantni valček, DL

D. Smole, Antigona

D. Smole, Antigona, DL

Viri (književnost 4) Opisniki