Vsebina in cilji

Dijaki/dijakinje

berejo književna besedila. Na začetku šolanja berejo predvsem njihovemu bralnemu razvoju dostopna, tematsko in žanrsko zanimiva besedila iz sodobnosti in preteklosti.  V nadaljevanju šolanja berejo obvezna besedila iz slovenske in prevodne književnosti iz poglavitnih obdobij, zvrsti in tem in izbirna besedila po dogovoru z učiteljem.   Na koncu šolanja berejo zvrstno-tematsko oblikovani sklop integralnih besedil za problemsko, raziskovalno in ustvarjalno branje ter za primerjanje besedil, za njihovo vrednotenje in uvršanje v kontekst. Po branju interpretirajo besedila, in sicer tako, da izražajo svoje doživljanje, razumevanje, aktualizacijo in vrednotenje književnih besedil,  sodelujejo v pogovoru, tvorijo govorjeno oz. zapisano enogovorno besedilo, npr. pripravijo govorne nastope o svojem branju besedil iz vsebinskih sklopov, recitirajo ali uprizarjajo obvezna in izbirna besedila, pišejo eseje, pišejo ustvarjalna besedila.

Standardi znanja

Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2.
Modro (+ rdeče) Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4.
Zeleno (+ modro + rdeče) Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5.
Učna vsebina /cilj Delovni listi Viri in strategije
Pričakovani dosežki/rezultati in kriteriji
 Delovni list belo  Viri in strategije belo Dosezki in kriteriji belo
 1. letnik

Sofokles, Antigona

Biblija_Učni list_DB

A. T. Linhart, Matiček_se_ženi UL

W. Shakespeare, Romeo in Julija 

Cervantes, Don_Kihot

Viri Opisniki
 2. letnik

F. Prešeren, Krst_pri_Savici

O. Wilde,_Saloma

Oscar Wilde, Saloma

Oscar Wilde, Saloma_DL

Ibsen, Strahovi

I. Tavčar, Visoška_kronika

Dostojevski, Zločin_in_kazen

 
Viri in literatura
 Opisni kriteriji in standardi znanja
 3. letnik

Ivan Cankar, Hlapci

Prežihov Voranc, Samorastniki

Ivan Pregelj, Matkova Tina

Slavko Grum, Dogodek v mestu Gogi_

Svetovna novela 19. in 20. st._

Albert Camus, Tujec

Albert Camus, Tujec_

Bulgakov, Mojster in Margareta_

Viri in literatura  Opisni kriteriji in standardi znanja
 4. letnik  Maturitetni sklop