Naloge za izobraževanje na daljavo, usklajene z veljavnim učnim načrtom, je oblikovala projektna skupina profesorjev slovenščine.

Delo članov je koordinirala mag. Andreja Čuk, od leta 2016 dr. Špela Bregač z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.


Člani:

  • Gorazd Beranič Senegačnik, 2. gimnazija Maribor (do leta 2015)

  • Lucija Javorski, Gimnazija Jesenice (do leta 2015)

  • Marijana Glavica Klemenčič, Gimnazija Bežigrad (do konca leta 2018)

  • Irena Rakovec Žumer, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj (do konca leta 2018)

  • Nuša Šorn, Gimnazija Šiška (do leta 2015)

  • Maruša Stoklasa Dečnik, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje (leta 2017)
  • Nataša Štefanac, Gimnazija Ledina (do leta 2015)

  • Katarina Valič, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije (2016-2017)