Vsebina in cilji:

Dijaki/dijakinje
vrednotijo pomen književnih obdobij, smeri, poetik in del za kulturni razvoj in jih aktualizirajo s stališa osebne in družbene izkušnje, povezujejo književni pouk z drugimi predmeti (predvsem z družboslovno-humanistinimi),
spremljajo medijske obravnave, predelave in aktualizacije književnih besedil, spremljajo aktualne književne in kulturne dogodke, uporabljajo IKT.

 Učna vsebina /cilj  Delovni listi  Viri in strategije
 Pričakovani dosežki/rezultati in kriteriji
Delovni list belo  Viri in strategije belo  Dosezki in kriteriji belo
 1. letnik  Širjenje spoznanj o književnosti, navodila Viri (književnost 1)  Opisniki
 2. letnik  Širjenje spoznanj o književnosti 2 Viri in literatura  Opisni kriteriji in standardi znanja
 3. letnik  Širjenje spoznanj o književnosti 3 Viri in literatura  Opisni kriteriji in standardi znanja
 4. letnik  Širjenje spoznanj o književnosti 4 Viri (književnost 4)  Opisniki