Vsebine in cilji:

Dijaki/dijakinje

ob branju književnih besedil, ob dialoškem odzivanju nanje in ob tvorjenju enogovornih besedil o njih oz. o  književnosti razvijajo tudi svojo (splošno) sporazumevalno zmožnost, npr.
zmožnost izrekanja in utemeljevanja svojega mnenja,
zmožnost sprejemanja  drugotnih neumetnostnih besedil,
zmožnost tvorjenja uinkovitih, ustreznih, razumljivih in jezikovno pravilnih drugotnih neumetnostnih besedil.

 Učna vsebina /cilj  Delovni listi  Viri in strategije
 Pričakovani dosežki/rezultatiin kriteriji
Delovni list belo  Viri in strategije belo  Dosezki in kriteriji belo
 1. letnik  Splošna sporazumevalna zmožnost Opisniki
 2. letnik  Splošna sporazumevalna zmožnost, navodila Opisniki
 3. letnik  Splošna sporazumevalna zmožnost Opisniki
 4. letnik  Sporazumevalna zmožnost, 4 Opisniki