ilji in vsebine:

Dijaki/dijakinje si uzavešajo
vlogo prvega/maternega jezika in njegove prednosti pred tujimi jeziki ter oblikujejo posebni odnos do svojega prvega/maternega jezika,
vlogo slovenšine v Republiki Sloveniji in za njene državljane ter oblikujejo posebni odnos do slovenšine kot državnega in uradnega jezika,
vlogo slovenšine in drugih jezikov v organih EU,
vlogo madžaršine oz. italijanšine v delu Prekmurja oz. v delu slovenske Istre,
vlogo slovenšine v zamejstvu in izseljenstvu,
veplastnost/raznovrstnost slovenšine in jezikov nasploh,
vlogo sporazumevanja v vsakdanjem življenju.

Dijaki/dijakinje spoznavajo
osnovne jezikovne družine v Evropi in njihove pomembnejše jezike (v 1. letniku),
razvoj slovenšine skozi čas in narodnostno-jezikovna prizadevanja tistih Slovencev, ki so pomembno prispevali k oblikovanju slovenskega knjižnega jezika ter k njegovemu ohranjanju in razvijanju (v 4. letniku).

Delovni listi Viri in strategije
Pričakovani dosežki/rezultati in kriteriji
 Delovni list belo Viri in strategije belo Dosezki in kriteriji belo
 1. letnik

 Jezik

 Slovenski jezik

Praslovanščina in nastanek SJ

 Razvoj pisave

Socialne zvrsti SJ

Pogovarjanje

Vir Opisniki
 2. letnik  Glej naloge v 4. letniku (Zgodovina SKJ)
 3. letnik

 Slovenski jezik in Slovenci v zamejstvu

Slovenski jezik in Slovenci v zamejstvu in izseljenstvu_DL

Slovenščina v zamejstvu in izseljenstvu Slovenščina v zamejstvu in izseljenstvu
 4. letnik

Zgodovina slovenskega pisnega jezika in jezikoslovja do 16. stol.

Brižinski spomeniki

Zgodovina slovenskega (knjižnega) jezika in jezikoslovja_16. stoletje

Zgodovina slovenskega (knjižnega) jezika in jezikoslovja_17. in prva polovica 18. stoletja

Zgodovina slovenskega (knjižnega) jezika in jezikoslovja_Prva polovica 19. stoletja

Zgodovina slovenskega (knjižnega) jezika in jezikoslovja_Druga polovica 19. stoletja

Zgodovina slovenskega (knjižnega) jezika in jezikoslovja_ 20. stoletje

 Viri (jezik 4)  Opisniki